Annel de Noré

Boekbespreking Boek III: Stem uit duizenden

III. Stem uit duizenden: is een roman die vanuit verschillende perspectieven is geschreven. Korte inhoud: Een weduwe krijgt een telefoontje van een jongeman die zich uitgeeft voor een vriend van wijlen haar man en wiens stem erg lijkt op die van de bewuste overleden echtgenoot. In de hoofdstukken geschreven vanuit het perspectief van de jongeman blijkt waarom hij het contact heeft gezocht. Thema: worden we bepaald door onze omstandigheden of door onze aard of is het een combinatie van beiden? Vragen in verband met het thema zijn: 1.zijn  we wel of niet schuldig aan het lijden dat we veroorzaken, wanneer we dingen doen die het lot van anderen (eventueel in erg negatieve zin) bepalen? 2. Kunnen de gevolgen van hetgeen ons handelen in anderen veroorzaakt ons worden aangerekend, terwijl onze diepste wezen ons tot dat handelen drijft? 3. Hoe ver moeten we terug om de ware schuldige te vinden? Een ander thema is dat hoezeer we onze geliefden, familie, vrienden ook menen te kennen er zaken zijn die we niet van hen weten. Onderwerp I: nature of nurture.  Onderwerp II: schuldvraag. Onderwerp III: de onbekende ander. Opmerkingen in verband met het onderwerp: specifiekere vragen: is onze seksuele geaardheid aangeboren, aangeleerd of van allebei iets. Zijn het tenslotte omgevingsfactoren die bepalen welke richting we opgaan? Titelverklaring: Stem uit duizenden, is een heel speciale stem. In dit geval de stem van Henk of van Peter. Henk als geliefde, als volmaakte echtgenoot, de perfecte vader. En tevens ‘De stem’ van het verleden,  ‘De stem’ van Peter die een andere kant van Henk belicht en die roept om wraak.  ‘De stem’  van het geweten van Henk en of Peter. Tot slot ‘De stem’ uit duizenden: de andere ‘stem’ in de maatschappij die net iets anders klinkt, waardoor die opvalt. Stem kan in symbolische zin bedoeld zijn: het spreekrecht.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *